Prosimy o przesyłanie streszczeń na adres: do dnia 23 marca 2018 r.    wilinska.maria@gmail.com

DZIEŃ I, CZWARTEK 19.04.2018

08:00-16:00

WARSZTATY

08:00-10:00

aEEG - przydatna metoda monitorowania neurologicznego u noworodków
dr n. med. Iwona Terczyńska

08:00-10:00

Nieinwazyjna podaż surfaktantu - INSURE czy LISA?
dr n. med. Ewa Głuszczak - Idziakowska

10:00-14:00

Kurs: Resuscytacja noworodka (akredytacja kursu przez Konsultanta Krajowego ds. Neonatologii)
dr n. med. Jacek Witwicki

10:00-14:00

Warsztaty USG
dr n. med. Michał Brzewski

10:00-12:00

Rola i zadania fizjoterapeuty i neurologopedy w oddziale noworodkowym na każdym poziomie opieki nad noworodkiem
mgr Paweł Zawitkowski

14:00-16:00

Warsztaty z prawnikiem - czy musimy bronić się sami?
dr n. prawnych Radosław Tymiński

14:00-16:00

Jak skutecznie informować o szczepieniach ochronnych
dr n. med. Anna Tymińska

16:00-19:00

WYKŁADY

16:00-16:15

Powitanie Gości, Wykładowców i Uczestników
dr hab. n. med. Maria Wilińska

16:15-16:30

Wystąpienia Gości

16:30-19:00

SESJA I
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

16:30-17:00

Hot topics in neonatology - co nowego w neonatologii na świecie. Sprawozdanie ze zjazdu w Waszyngtonie.
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

17:00-17:30

Aktualności w zakresie Standardu Opieki Okołoporodowej w Polsce
prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka

17:30-18:30

Dlaczego lekarze przegrywają sprawy w sądzie?
dr n. prawnych Radosław Tymiński

18:30-19:00

Dyskusja z prawnikiem

19:00

Zakończenie sesji

19:00-20:00

Spotkanie Rady Programowej Programu Wentylacji Nieinwazyjnej Noworodków w Polsce.

20:00

Kolacja

DZIEŃ II, PIĄTEK 20.04.2018

07:00-09:00

Śniadanie

09:00-11:00

SESJA II LECZENIE W NEONATOLOGII
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka

09:00-09:30

Zasady stosowania katecholamin u noworodków
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

09:30-10:00

Zasady podawania płynów dożylnych u noworodków
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

10:00-10:30

Racjonalna antybiotykoterapia w oddziale noworodkowym, w tym terapia monitorowana stężeniem leku w surowicy
prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

10:30-11:00

Czy możemy wykorzystać krew pępowinową w diagnostyce noworodka - co jest standardem, a co oczekuje na pozycję w standardzie opieki?
prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński

11:00-12:00

SESJA III NASZE CIEKAWE BADANIA I PRZYPADKI W NEONATOLOGII
Prowadzący:
dr hab. n. med. Dorota Pawlik
prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

10-minutowe wystąpienia uczestników, według zgłoszeń.

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:00

SESJA IV PACJENT W OION
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński
dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

12:30-13:00

Zakażenie wewnątrzowodniowe aktualnym problemem w perinatologii
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa

13:00-13:30

Czynniki zwiększające ryzyko rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej
dr hab. n. med. Dorota Pawlik

13:30-14:00

Rodzice w OION: czy istnieją granice ich obecności w OION?
prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

14:00-15:30

SESJA V CO PODNOSI JAKOŚĆ OPIEKI NAD NOWORODKIEM W SZPITALU
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

14:00-14:30

Optymalizacja pracy zespołowej w poprawie jakości opieki neonatologicznej
dr n. med. Witold Błaż

14:30-15:00

Sprzęt w szpitalu podnoszący jakość opieki i wyniki leczenia w neonatologii
dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

15:00-15:30

Procedury szpitalne podnoszące jakość opieki i wyniki leczenia w neonatologii
dr hab. n. med. Maria Wilińska

15:30-15:35

Zakończenie konferencji
dr hab. n. med. Maria Wilińska

15:35-16:30

Obiad

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40