Prosimy o przesyłanie streszczeń na adres: do dnia 23 marca 2018 r.    wilinska.maria@gmail.com


PATRONAT
"Patronat Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego"
"Patronat Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego"

DZIEŃ I, CZWARTEK 19.04.2018

16:00-19:00

WYKŁADY

16:00-16:10

Powitanie Gości, Wykładowców i Uczestników
dr hab. n. med. Maria Wilińska

16:10-16:30

Wystąpienia Gości

16:30-19:00

SESJA I
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

16:30-17:00

Hot topics in neonatology - co nowego w neonatologii na świecie. Sprawozdanie ze zjazdu w Waszyngtonie.
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

17:00-17:30

Aktualności w zakresie Standardu Opieki Okołoporodowej w Polsce
prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka

17:30-18:00

Czy możemy wykorzystać krew pępowinową w diagnostyce noworodka - co jest standardem, a co oczekuje na pozycję w standardzie opieki?
prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński

18:00-19:00

Dlaczego lekarze przegrywają sprawy w sądzie?
dr n. prawnych Radosław Tymiński

19:00

Zakończenie sesji

19:00-20:00

Spotkanie Rady Programowej Programu Wentylacji Nieinwazyjnej Noworodków w Polsce.

20:00

Kolacja

DZIEŃ II, PIĄTEK 20.04.2018

07:00-09:00

Śniadanie

9:00-9:30

Dlaczego lekarze przegrywają sprawy w sądzie? - cd.
Dyskusja z prawnikiem

dr n. prawnych Radosław Tymiński

09:30-11:00

SESJA II LECZENIE W NEONATOLOGII
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich
prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska - Kornacka

09:30-10:00

Zasady stosowania katecholamin u noworodków
prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

10:00-10:30

Zasady podawania płynów dożylnych u noworodków
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

10:30-11:00

Racjonalna antybiotykoterapia w oddziale noworodkowym, w tym terapia monitorowana stężeniem leku w surowicy
prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

11:00-11:20

Regulacja antybiotykoterapii za pomocą prokalcytoniny
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

11:20-11:25

HMO - przełom w zrozumieniu działania mleka kobiecego
Mgr Katarzyna Gregorowicz
Prezentacja firmy Nestle

11:25-12:00

SESJA III NASZE CIEKAWE BADANIA I PRZYPADKI W NEONATOLOGII
Prowadzący:
dr hab. n. med. Dorota Pawlik
prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

10-minutowe wystąpienia uczestników, według zgłoszeń.

12:00-12:30

Przerwa kawowa

12:30-14:00

SESJA IV PACJENT W OION
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski
dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

12:30-13:00

Zakażenie wewnątrzowodniowe aktualnym problemem w perinatologii
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa

13:00-13:30

Czynniki zwiększające ryzyko rozwoju dysplazji oskrzelowo-płucnej
dr hab. n. med. Dorota Pawlik

13:30-14:00

Rodzice w OION: czy istnieją granice ich obecności w OION?
prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

14:00-15:30

SESJA V CO PODNOSI JAKOŚĆ OPIEKI NAD NOWORODKIEM W SZPITALU
Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa
prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

14:00-14:30

Optymalizacja pracy zespołowej w poprawie jakości opieki neonatologicznej
dr n. med. Witold Błaż

14:30-15:00

Sprzęt w szpitalu podnoszący jakość opieki i wyniki leczenia w neonatologii
dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

15:00-15:30

Procedury szpitalne podnoszące jakość opieki i wyniki leczenia w neonatologii
dr hab. n. med. Maria Wilińska

15:30-15:35

Zakończenie konferencji
dr hab. n. med. Maria Wilińska

15:35-16:30

Obiad

   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40