Prosimy o przesyłanie streszczeń na adres: do dnia 23 marca 2018 r.    wilinska.maria@gmail.com

Komitet Naukowy

dr n. med. Witold Błaż

prof. dr hab. n. med. Maria Katarzyna Borszewska Kornacka

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Gajewska

prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich

prof. dr hab. n. med. Ewa Gulczyńska

prof. dr hab. n. med. Ryszard Lauterbach

prof. dr hab. n. med. Iwona Maroszyńska

dr hab. n. med. Dorota Pawlik

prof. dr hab. n. med. Andrzej Piotrowski

prof. dr hab. n. med. Jerzy Szczapa

dr hab. n. med. Tomasz Szczapa

prof. dr hab. n. med. Janusz Świetliński

dr n. prawnych Radosław Tymiński

dr hab. n. med. Maria Wilińska


   www.medius.com.pl
tel. 22 642 09 40